O nás Návrhy záhrad Poradenstvo Galéria Spolupráca Obce Referencie Tvorivá dielňa Kontakt

I. Spolupráca investora s projektantom

 1. Klient dodá (najčastejšie emailom) geodetický plán pozemku vo formáte, ktorý vie rozpoznať predmety na pozemku (.pdf, .jpg ...).
 2. Prvá schôdzka (= zameranie) na pozemku (projektant je vybavený plánom aktuálnej situácie na pozemku) s cieľom porozprávať sa s klientom o tom, čo od daného priestoru očakáva. Nafotiť s povolením klienta priestor budúcej záhrady, zamerať a určiť druh rastlín, ktoré sa tam nachádzajú a zostanú na pozemku aj v novej záhrade. Jednoducho zamerať všetko, čo nie je na pláne a zostáva i do budúcna.

  Ak nie je stavba ešte postavená, stačí projektantovi projekt exteriéru budovy, 3D vizualizácia prípadne poslať na email 3D projekt budovy vo formáte 3DS (trueSpace 7.6), SKP (sketchUp).

  Zameranie je zásadne honorované. Je to z toho dôvodu, aby klient prevzal primeranú zodpovednosť za začatie spolupráce pri tvorbe svojej budúcej záhrady. Existuje i možnosť obísť za určitých okolností návštevu na projektovanom pozemku. Je to vtedy, keď nás rozdeľuje veľká vzdialenosť a klient dodá všetky potrebné podklady (uvedené hore).

 3. Projektant vypracováva generálny plán budúceho usporiadania záhrady. Generálny plán rieši úplne identický tvar pôdorysu, domu, veľkosť, priestor určený na trávnik, výsadbu, cesty, drobné stavby, pôvodné i nové dreviny, ich tvar, farebnosť, ale i byliny (trvalky, letničky, cibuľoviny) či rozloženie mobiliáru, alebo iných prvkov v záhrade (tzv. layout) bez konkretizácie názvu rastlín.
 4. Generálny plán je odoslaný emailom (odosielam pôdorys a niekoľko 3D vizualizácií) na preštudovanie klientovi.
 5. Nasleduje korektúra generálneho plánu.
 6. Po odsúhlasení generálneho plánu sa projektant pustí do vypracovávania konkrétneho osadzovacieho plánu, ktorý už rieši jednotlivé konkrétne rastliny a ich umiestnenie.
 7. Projektant navštívi klienta a oboznámi ho s konkrétnymi druhmi rastlín a dohodne posledné detaily pred odsúhlasením. Klient projekt odsúhlasí.
 8. Odsúhlasený pôdorys, teraz s detailne vyriešeným osadzovacím plánom, projektant vytlačí v požadovanom formáte, vytlačí zoznam rastlín a dochádza k odovzdaniu projektu klientovi.

I. Spolupráca investora s
projektantom

II. Projektová dokumentácia

III. Cena projektu