O nás Návrhy záhrad Poradenstvo Galéria Spolupráca Obce Referencie Tvorivá dielňa Kontakt

II. Projektová dokumentácia záhrady

 • Vstupné informácie klienta projektantovi.
  1. Pre zakreslenie reálnej situácie potrebuje projektant geodetický plán, alebo inú mapu s kótovaním jednotlivých strán (min. dve strany na mape) s polohou domu, drobných stavieb, popr. existujúcich komunikácií či chodníkov.
  2. Je potrebné vedieť, kde sa na stavbe nachádzajú okná, dvere priechody, balkóny a pod., pretože je dôležité toto nezakryť vegetáciou, nezatieniť a nevysadiť rastliny tam, kde by mal byť prístup ku vchodu.
  3. Ďalej sú dôležité informácie od klienta, nakoľko v záhradke „nebude žiť projektant, ale klient“. Akú má predstavu o tom čo chce v záhrade robiť – či chce bazén, jazierko, akú chce farebnosť a pod... Ako chce klient a celá jeho rodina záhradu využívať.
   1. Chodníky – tie je vhodné urobiť na vyšliapaných miestach, vtedy budú dostatočne ergonomické.
   2. Tam, kde sa rodina cíti príjemne a najčastejšie chodí treba urobiť altánok, alebo iný druh posedenia.
   3. Potrebné je vedieť koľko ľudí sa bude zdržovať v záhrade, ich vekové rozpätie, nakoľko pri malých deťoch je nevhodné vysádzanie určitých druhov. Tiež je dôležitý počet miest na sedenie, alebo spoločenské podujatia a i...
   4. Načo hlavne chce klient záhradu využívať – či len na okrasné účely, alebo si chce pri práci v záhradke oddýchnuť
    (zeleninová, sad, vinič a i.).
   5. Aký štýl záhrady by klientovi vyhovoval – stredomorský, prírodný, voda... Či chce zachovať prvky Feng-šuej a pod. Samozrejme je dôležité korešpondovať so stavbou domu či iného objektu, okolo ktorého je zeleň tvorená, aby pri „modernej stavbe nebola tvorená vidiecka záhrada“.
   6. Projektant musí mať aspoň akú-takú predstavu, koľko starostlivosti je ochotný majiteľ venovať záhrade, koľko do nej investovať financií či času. Financie sú dôležité z hľadiska náročnosti druhového zloženia rastlín, ich výšky pri výsadbe, náročnosti pri úprave terénu či výstavbe doplnkov...
   7. Veľa ľudí veľmi citlivo farby nielen vníma, ale tiež je farbami ovplyvňovaná ich nálada, psychika (červená vzrušuje, modrá tlmí, zelená upokojuje...), preto projektant uvíta informáciu o obľúbených farbách, druhoch rastlín či doplnkov do záhrady.
 • Obsah projektovej dokumentácie.
  1. Pôdorys budúceho projektu záhrady vo formáte, ktorý bude prispôsobený veľkosti záhrady.
  2. Osadzovací plán (= Zoznam rastlín a ich počty).
  3. Výkaz výmer (zoznam ostatného materiálu použitého pri tvorbe záhrady – rozmery stavieb (chodníky, altánky, pergoly a pod.; plocha trávnatej, štrkovej plochy, množstvo mulčovacej kôry, výsadby... Toto je dôležité na to, aby bolo možné určiť koľko ktorého materiálu bude treba na zhotovenie danej záhrady.
  4. Primeraný počet 3D vizualizácií a prípadne (podľa prostredia, v ktorom sa bude projekt spracovávať) videopriechod navrhnutej budúcej záhrady tak, aby klient získal detailnú predstavu o celkovom zložení, farebnosti a druhovom rozložení záhrady. Pre lepšiu predstavu čo sú to 3D vizualizácie a video priechod navrhujem navštíviť sekciu a ukážky projektov.
  5. Podrobný rozpočet na cenu pri realizácií našou firmou.
  6. V prípade, že si chce klient robiť záhradu sám, dostane podrobný návod ako túto zrealizovať vo vlastnej réžii.

I. Spolupráca investora s
projektantom

II. Projektová dokumentácia

III. Cena projektu